سامانه‌ی جامع شفافیت شهرداری فسا

پروژه‌ی سامانه‌ی جامع شفافیت به منظور بازسازی و تقویت اعتماد عمومی به مجموعه‌ی مدیریت شهری و بالا بردن هزینه‌ی تخلف و رانتجویی در معاملات و مناسبات مالی شهرداری اجرا و به بهره‌برداری رسیده است. شهرداری فسا در این سامانه با اتکا به قانون جامع دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات نسبت به انتشار شفاف، کامل و به‌هنگام اطلاعات غیرمحرمانه‌ای چون آگهی‌های استعلام، مناقصه و مزایده، شرح معاملات شهرداری، آگهی‌های فروش املاک و مستغلات، بسته‌های سرمایه‌گذارای، اطلاعات غیرمحرمانه‌ی مدیران و کارکنان شهرداری، شرح پروژه‌های عمرانی، بودجه و تفریغ بودجه، متن کامل قراردادها و جزئیات معاملات شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی، اسناد قراردادهای سرمایه‌گذاری، طرح تفصیلی و مصوبات شورای اسلامی شهر، عملکرد پنج‌ساله‌ی بودجه‌ی شهرداری و طرح‌ها و برنامه‌های مصوب اقدام خواهد نمود. این پروژه تا کنون تنها در شهرداری پنج کلانشهر کشور اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.